El teu nom complet *

  El teu email *

  El teu telèfon

  Com podem ajudar-te? *

  Com ens has conegut? *

  * Obligatori

   

  En compliment de l’establert en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem les dades facilitades s’incorporen i són tractades sota la responsabilitat de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA amb CIF 25483953E i domicili en C/ SANT PERE 25, 2o, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, sent cancel·lats després del compliment del període establert legalment.
  La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el poder-li prestar els serveis sol·licitats al present pressupost, així com el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA. A més, es podran utilitzar les dades facilitades per mantenir-li informat de novetats comercials i diferents ofertes promocionals. Excepte indicació en contrari, dóna el seu consentiment exprés perquè es puguin utilitzar les seves dades amb les finalitats a dalt indicades.
  Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els serveis contractats.
  JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis contractats tal com s’indica en el paràgraf anterior.
  La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix.
  Així mateix, li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un escrit dirigit a C/ SANT PERE 25, 2o, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, o bé al correu electrònic HOLA@BUBALU.CAT.
  Finalment, JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822.